Sjukhusmat på bättringsvägen

Patienter som fått fel mat, för få rätter att välja på och för små portioner. Så har det sett ut sedan landstinget i Uppsala började beställa mat från landstinget i Västmanland. Men nu ska det bli bättring.

Det här bestämdes efter ett möte idag.

– Kost på ett sjukhus är väldigt komplicerat. Det handlar inte bara om att laga mat och föda folk utan det handlar om att laga mat som man blir frisk av. Där måste man anpassa sig till vad dietister och läkare säger är bra mat.  I Västmanland och Uppsala så har man olika synsätt på hur det ska vara, säger produktionschef Patrik Gill, en av de ansvariga för sjukhusmaten i Västmanland.

Är det där det har klickat?

– Ja, det är där det har klickat, säger Patric Gill,

Landstinget Västmanland har levererat mat till lanstinget i Uppsala sedan slutet av janauari.
Dietister varnade redan innan övergången att maten inte skulle vara lika fräsch som den dagsfärska, och att svårt sjuka patienter skulle bli lidande av att man nu bara fått en rätt att välja på.

Men av de totalt 28 000 portioner som serverats de knappt fyra vecor som landstinget i Västmanland levererat maten, har det rapporterats 58 fall av brister.

Det handlar om patienter som fått fel mat, brister i maten och att personal beställt fel mat till patienterna. Patric Gill tycker att det är ganska få brister i det stora hela, men han hoppas nu att alla fel ska rättas till.

--Det handlar om missförstånd och att vi inte har förstått varandra. Men det har vi rett ut nu och nu ska det fungera bra även i Uppsala. Även där ska man nu också få flera rätter att välja mellan, säger Patric Gill, en av de ansvariga för sjukhusmaten i Västmanland.

Maria Edlund
nyheterna.vstm@sr.se