Romer får extra stöd under 2010

Kommunstyrelsen i Västerås har besluitat att satsa en miljon kronor under året på kontaktpersoner och vägledare mellan romer och stadens olika verksamheter.

Under 2008 och 2009 gjordes en kartläggning av romernas situation i Västerås, efter det har ett råd med företrädare för romerna inrättats.

Och nu ska individ- och familjenämnden och de pedagogiska nämnderna tillsammans anställa resurspersoner under ett testår. Något som rådet efterfrågat.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se