Köpingsföretag kritiserar statligt riskkapitalbolag

Lars Ericson, vice vd för Getrag i Köping, kritiserar det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform, som bildades som en del i regeringens stödpaket för bilindustrin. Getrag sökte förra året pengar från Fouriertransform för ett projekt men gav till slut upp, eftersom man tyckte att villkoren var för dåliga.

Meningen var att Fouriertransform skulle stötta bilindustrin, men enligt Lars Ericsson var villkoren för att få pengar från Fouriertransform inte bättre än hos vilken vanlig bank som helst.

– Regeringen gick ut och talade om att man skulle stoppa in pengar i utvecklingsprojekt inom bilindustrin som var intressanta för att förhoppningsvis generera fler arbetstillfällen. Om man då istället går ut och säger att man ska använda pengarna till att agera bank och tjäna pengar på det här då vet jag inte riktigt om det var det som var tanken från början, säger Lars Ericsson.

Fouriertransform bildades i december 2008 som en del i regeringens stödpaket för bilindustrin. Bolaget fick 3 miljarder som fordonsföretag kunde söka som riskkapital.

Getrag i Köping, en underleverantör inom fordonsindustrin, drabbades hårt av krisen inom branschen och tvingades till stora varsel förra året. Lars Ericsson berättar att Getrag under våren 2009 sökte pengar för ett projekt tillsammans med en affärspartner och att man kom långt i planeringen, men att man i höstas upplevde att villkoren ändrats: Getrag skulle gå in med mer pengar, Fouriertransform ville vara med och dela på framtida vinster.

– Så att det slutade med att vi parkerade hela det här projektet i oktober, säger Lars Ericsson.

Enligt Lars Erik Fredriksson näringsdepartementet som lett arbetet med att bilda Fouriertransform, har villkoren för att få riskkapital inte ändrats, men början på förra året var en startperiod när allt inte hunnit sätta sig ännu.

Men är villkoren hos Fouriertransform är ungefär desamma som i vilken bank som helst?

– Det är väl delvis riktigt. Det här bolaget har ju ett kommersiellt uppdrag från regering och riksdag det vill säga de investeringar vi går in i ska vara på marknadsmässiga villkor, säger Lars erik Fredriksson.

Fouriertransform har haft ett 100-tal ansökningar om riskkapital, hittills har fyra företag fått ja.

Patrik Åström
nyheterna.vstm@sr.se