Rektorns brev hjälpte inte

Det brev som rektor Ingegerd Palmér på Mälardalens högskola skrev till regeringen hjälpte inte. Trots protester införs studieavgifter för utländska studenter i Sverige.

Avgiften införs höstterminen 2011.

Det är innebörden i den proposition som regeringen lämnar till riksdagen i dag.

Hur hög avgiften ska vara bestämmer varje universitet och högskola själv, men huvudprincipen är att alla lärosätets kostnader ska täckas av avgiften.

Maria Grandin
nyheterna.vstm@sr.se