Förgasningsanläggning stoppas

Mälarenergis styrelse beslutade idag att avbryta upphandlingen av en förgasningsanläggning vid Kraftvärmeverket i Västerås.  Projektet blir nu en miljard kronor dyrare.

Anledningen är att de krav Mälarenergi ställt inte har uppfyllts.

Företaget kommer nu att utvärdera och förbereda en upphandling av något av de andra förbränningsalternativen för avfall som funnits med i utredningen.

Utifrån de nya förutsättningarna beräknas en ny anläggning kunna stå färdig tidigast år 2014.

– Det innebär att projektet blir cirka en miljard kronor dyrare än beräknat, säger styrelseordföranden Christer Malm till P4 Västmanland.