Renare vatten till Skinnskatteberg

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg beslutade igår att avsätta pengar för att dra en vattenledning från Färna till Skinnskatteberg för att förbättra dricksvattnet. Kostnaden för investeringen beräknas till omkring 16 miljoner kronor.

I dag får Skinskattebergsborna sitt vatten från en vattentäkt i Riddarhyttan, men vattnet innehåller höga halter järn och mangan vilket gör att det blir missfärgat.

Jouko Kaijanen
nyheterna.vstm@sr.se