Buss ersätter tåg - men bara ibland

Idag är alla tåg inställda mellan Sala och Uppsala. Där sätter SJ in bussar istället. Även tågen mellan Arboga och Eskilstuna har ställts in hela veckan, men där sätts inga bussar in. Enligt SJ får man inte tag på tillräckligt med bussar i vintervädret.

– Mellan Sala och Uppsala går det inga tåg, där ersätts tågen med buss. Mellan Sala och Norrköping så går det vissa tåg och bussar. Men det kan bli något tåg och buss som ställs in, säger Thelma Henrysson på SJ:s presstjänst. 

Även på sträckan Arboga - Eskilstuna är samtliga tågresor inställda och de ersätts inte med buss. Enligt Thelma Henrysson beror det på att det inte går att få tag på bussar som kan köra sträckan. 

– Dessutom vill inte en del bussbolag köra SJ:s resenärer om det är dåligt väder. Det är för riskabelt, säger Thelma Henrysson. 

När det gäller tågtrafiken på sträckan Västerås - Stockholm så går tåg, men inte alla turer. Dessutom är trafiken försenad. Det beror på snö och is på spåren och att även tågen isar igen. 

Banverket har därför bett SJ att ställa in några turer så att de hinner göra rent spåren. 

På lördag fattar SJ och Banverket nya beslut om hur tågen ska gå nästa vecka. 

Maria Edlund
nyheterna.vstm@sr.se