Dyr elreserv i Västerås

Under de kallaste timmarna i veckan tvingades Sverige för tredje gången i vinter att skruva upp elproduktionen några varv och sätta in den så kallade effektreserven. Ett av de fem svenska reservkraftverken finns i Västerås.

– Den här har använts som effektreserv i snart tio år och det här året har vi kört mer än någonsin. Jag tror att det handlar om kanske 15-20 dygn totalt sett, säger Anders Eriksson som är ansvarig för affärsområde värme på Mälarenergi.

– Förra året startade den inte en enda timme, så det är väldigt stora variationer.

Sedan år 2000 har Svenska kraftnät, den myndighet i Sverige som har ansvar för elproduktionen, upphandlat så kallade effektreserver som ska finnas redo för en krissituation.

Reservkraftverket som finns i Västerås är ett gammalt oljeeldat kraftverk, som användes fram till mitten av 1980-talet. Sedan dess har det i princip stått stilla.

Det blev helt enkelt alldeles för dyrt att producera el med olja när man istället kunde använda sig av billigare alternativ, som till exempel vattenkraft och kärnkraft.

Just det gör också att elen blir extra dyr de timmar effektreserven är igång, men det påverkar inte de vanliga elkonsumenterna så mycket. Det rörliga priset räknas ut med hjälp av ett medelpris för månaden.

– I ett sådant här läge som vi haft den här vintern ser vi ju att det spelar stor roll för Sveriges elförsörjning att vi finns, avslutar Anders Ericsson.

Ida Nilsson
nyheterna.vstm@sr.se