Läkare oroliga över besparingar

Narkosläkarna vid länets operationsklinik har skrivit till landstingsdirektör Monica Berglund och uttryckt sin oro över sparbetinget i Landstinget. De uppmanar landstingsdirektören att aktualisera planen på en ny dagkirurgisk operationsenhet. 20 narkosläkare och deras chefer skriver att besparingarna kommer att leda till stängda operationssalar.

– Det är ju en av de konsekvenser som kan tänkas att landstingsledningen skulle be oss göra, eller att vi själva kommer fram till att det är enda sättet att göra de besparingar som är nödvändiga, säger överläkare Gun-Inger Mattsson, ansvarig för dagkirurgiskaavdelningen.

Landstingsdirektör Monica Berglund säger citat "Det går att jobba på ett annat sätt" slutcitat. Vilket sätt syftar hon på?

– Nej, det vet jag inte, det har hon inte velat förklara för oss. Men vi kan ju säkert arbeta på ett annat sätt, men vi måste få verktyg att göra det också, säger Gun-Inger Mattsson till P4 Västmanland.

De besparingar som gjordes 2008 var ju ett resultat av divisionsledningens, läkarnas egna förslag. Hur ser era egna förslag ut idag?

– Det här brevet vi har skrivit har vi ju hängt på landstingsdirektörens vilja att göra mer i dagkirurgi och då måste vi kunna få verktyg för det och där gjorde vi ju en planering för en dagkirurgisk enhet för fyra år sedan, och den lades på is av en anledning vi inte vet, säger Gun-Inger Mattsson.

Landstingsdirektör Monica Berglund erbjöds att medverka men satt upptagen i fullmäktigesammanträde.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se