Godkänt för Systemair

Företaget Systemair, med huvudkontor i Skinnskatteberg, verkar klara sig hyfsat trots krisen. Sedan en tid tillbaka har man också återgått till femdagarsvecka.

Systemair redovisar en vinst på 44,5 miljoner kronor efter finansnetto för perioden november 2009 till och med januari 2010.

Det är bara något mindre jämfört med motsvarande period ett år tidigare, då vinsten var 47,1 miljoner kronor.

Det visar företagets delårsrapport som kom idag.

Omsättningen sjönk till 799,3 miljoner kronor jämfört med 806,9 miljoner kronor.

– Vi är nöjda med att ha uppnått oförändrad omsättning och rörelseresultat som samma kvartal föregående år, säger Systemairs vd Gerald Engström i en kommentar.

Den kalla vintern i hela Europa har medfört ökad försäljning av värmeprodukter, enligt Engström.

Men han menar att den också har försenat och stoppat ett antal byggprojekt, vilket har minskat försäljningen av ventilationsprodukter.

– Finansiellt är vi också nöjda med att uppvisa ett bra kassaflöde och en stark balansräkning. Vår bedömning är att vi ökar våra marknadsandelar på ett antal marknader.

Vid den största anläggningen i Skinnskatteberg har man återgått till femdagarsvecka från den 1 januari i år.

– Vår bedömning för de närmaste kvartalen är försiktigt positiva. När konjunkturen vänder är vi väl rustade i våra produktionsanläggningar för att klara av betydande volymökningar, säger Gerald Engström i ett pressmeddelande.

Elisabeth Adolfsson
nyheterna.vstm@sr.se