Klartecken för bostäder i Karlaskolan

Nu är det fritt fram för ombyggnad av Karlaskolan i Kungsör till bostäder. Byggnadsnämnden i Kungsör har nu beslutat om bygglov.

Bland annat tillåter man att balkonger sätts upp på det 100-åriga huset.

Oppositionens ledamöter i nämnden opponerade sig mot beslutet att tillåta balkonger.

Nästa steg i processen blir att tekniska kontoret ska ta beslut om byggstart, vilket kan ske inom kort.

Tanken är att det ska byggas 15 lägenheter i Karlaskolan i Kungsör.

Kennet Lindquist
nyheterna.vstm@sr.se