Landsting går samman om vårdköp

Nu ska landstingen i Västmanland och Sörmland gemensamt köpa in vård utifrån. Landstingen kommer tillsammans att köpa in vård som är värd mellan 600 och 700 miljoner kronor per år.

Det handlar om högspecialiserad sjukvård som inte finns på länssjukhusen, exempelvis avancerad neurokirurgi, hjärtkirurgi, intensivvård, cancervård och vård av nyfödda.

– Vi har vunnit kraft och volym gentemot dem som vi köper högspecialiserad vård av. Det har gjort det möjligt att få bättre villkor, säger Tomas Högström, landstingsstyrelsens ordförande i Västmanland.

Den gemensamma upphandlingen innebär också ”strategiska beslut att begränsa vårdutbudet”, enligt Tomas Högström. Till exempel flyttas upphandlingen av hjärtkirurgi flyttas från Örebro till Uppsala. 

Som tidigare köps sammantaget den största delen av vården in från Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

De nya avtalen gäller fem år.

Monica Elfström
nyheterna.vstm@sr.se