Satsning på solceller på Mimers tak

Snart kanske det kommer att finnas solceller på taken på bostadsbolaget Mimers fastigheter i Västerås. En första provanläggning kommer att byggas på de hus som uppförs på Öster Mälarstrand, i kvarteret Råseglet.

– Är det så att Mimer med hjälp av solceller på sina tak kan producera solcells-el så vill ju vi dels kunna använda det i våra egna fastigheter men även mata ut det på Mälarenergis elnät, det är den stora idén, säger Lars Luttropp, ordförande i Mimer.

Mimer och Mälarenergi ska tillsammans utreda möjligheterna att bygga solcells-anläggningar på taken på Mimers hus, dels alltså för att ge el till husen, men också för att kunna sälja överskottsel.

Enligt Christer Malm, ordförande i Mälarenergi, måste man när det är mulet använda el från elnätet för att täcka elbehovet i en fastighet med en sådan här anläggning, men riktigt soliga dagar hoppas man å andra sidan kunna sälja överskottsel. Men Christer Malm berättar också att regelverket gör att det är långtifrån klart om det kommer att gå att genomföra.

Ett annat frågetecken är kostnaden, men Lars Luttropp säger att det inte kommer att bli frågan om några höjda hyror för att kunna genomföra projektet.

– Nej, men då ska vi inte göra det, det är ju priset på bostäder som går i första hand då så att säga. Men man kan initialt göra provanläggningar, Mimer är ju ett ganska vinstdrivande företag så vi har ju råd med någon typ av provanläggning, säger han. 

Och en sådan provanläggning kommer att byggas på taken på de hus som Mimer bygger på Öster Mälarstrand.

– Men sedan gäller det att få in det här storskaligt, vi har ju en väldig resurs, vi har ju 400 000 kvadratmeter takyta som vi skulle kunna belägga med solceller och då blir vi nästan en storproducent av solcells-el.

Patrik Åström
nyheterna.vstm@sr.se