Servicetelefon för finskspråkiga föreslås

Vänsterpartiet i Fagersta föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska erbjuda en service för de finsktalande invånarna.

Det handlar om att under en försöksperiod ha en servicetelefon dit finskspråkiga Fagerstabor kan ringa för att lättare kunna göra sig förstådda i telefonkontakter med kommunen.

Annika Nordin
nyheterna.vstm@sr.se