Hälsoinriktade namn tros ge bättre hälsa

Socialdemokraterna i landstinget vill byta namn på familjeläkarmottagningarna och istället kalla dem hälsocentraler. Förslaget fick avslag i landstingsfullmäktige, men partiet kommer ändå att fortsätta driva frågan.

Det är Socialdemokraten Barbro Östling som står bakom motionen, som alltså avslogs av landstingsfullmäktige i onsdags. Ändå hade förslaget tidigare fått stöd i landstingsstyrelsen av Folkpartiets och alliansens Torsten Källberg. 

Barbro Östling menar att ett namnbyte skulle ligga i linje med hur man annars beskriver verksamheten. Att man idag pratar om hälsofrämjande landsting och satsning på folkhälsan. 

Att kalla familjeläkarmottagningar för hälsocentraler skulle vara en markering för att visa att det pågår en utveckling av verksamheten, menar Barbro Östling. 

– Människor kan vända sig till våra vårdcentraler för att få hjälp att ta mer hälsosamma beslut, säger Barbro Östling.

Hon tror att det på sikt också skulle vara lönsamt för landstinget, att individen i och med namnbytet kommer att ta ett större eget ansvar för sin hälsa.

Monica Elfström
nyheterna.vstm@sr.se