Dömda till dagsböter efter elolycka

Två män dömdes i dag till dagsböter för arbetsmiljöbrott i samband med en arbetsplatsolycka mellan Virsbo och Ängelsberg. Det var 2007 som två män skadades allvarligt när dom utförde arbeten åt Banverket. Men strömmen slogs på för tidigt, tågledningarna blev strömförande och de båda männen fick 16 000 volt genom kroppen.

En av männen befann sig på ett tågtak och han kastades ner från fem meters höjd, slog huvudet i en lyftkran och ådrog sig frakturer i huvudet.

Tingsrätten har kommit fram till att den direkta orsaken till olyckan var ett missförstånd mellan de båda männen som var ansvariga för elsäkerheten.

Den ena trodde att den andre hade lämnat klartecken att slå på strömmen, men klartecknet handlade bara om en annan enhet.

Till sitt försvar har de båda männen svarat att det inte fanns någon egentlig arbetsledning på plats från Banverkets sida, och dessutom var det väldigt stressigt.

Tingsrätten håller med om det var snålt tilltagen tid för arbetet, men att det inte var något unikt för just det här jobbet. Och med tanke på hur farligt den här typen av arbete är, kan man ställa särskilda krav på säkerhetsarbetet. De två ansvariga kan därför inte slippa undan ansvar för händelsen.

Åklagaren och andra sidan ville göra gällande att det här var ett grovt brott. Det ville inte tingsrätten gå med på.

Rätten menar att de två ansvariga männen under stor tidspress har varit oaktsamma, det handlar inte om någon som medvetet har åsidosatt säkerhetsbestämmelserna.

De båda männen på plats döms till 50 respektiv 125 dagsböter.

Kennet Lindquist
nyheterna.vstm@sr.se