"Låt oss få rösta om EU:s grundlag"

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny grundlag för EU, Europeiska unionen. Idag föreslår ett 20-tal socialdemokrater på Dagens Nyheters debattsida att svenska folket ska få ta ställning till förslaget i en folkomröstning.
På det sättet skulle Sveriges beslut om grundlagen få den legitimitet som krävs och klargöra vad förslaget handlar om, skriver bland andra socialdemokraten Yngve Wernersson i Västerås. Förslaget till ny grundlag skulle, om det blir verklighet, innebära mer makt åt Bryssel, skriver den EU-kritiska gruppen av socialdemokrater på DN Debatt.