Förvaltningschefer i Skinnskatteberg sägs upp?

Organisationen i Skinnskattebergs kommun är inte tillräckligt effektiv. Därför finns nu ett förslag till en total förändring, som bland annat att innebär att kanslichefen och samtliga förvaltningschefer sägs upp.
Tre förvaltningar ska läggas ner enligt förslaget, och bara två bli kvar: Barn- och bildning och Omsorgs-förvaltningen. Kultur och fritid försvinner, liksom ekonomikontoret och Tekniska kontoret. Dagens kanslichef byts mot en kommunchef, vilket innebär att man går från en platt organisation till en där kommunchefen blir chef över samtliga personal, alltså även över förvaltningscheferna.