Revisorer kritiserar Surahammars kommun

Surahammars kommun måste hålla bättre koll på sina utbetalningar till socialbidragstagare. Det har framkommit vid en granskning som en revisionsbyrå har gjort.
Bland annat har kommunen inte kontrollerat att bidragstagarna registreras korrekt. Revisorerna har lämnat en lång lista på åtgärder som Surahammars kommun bör åtgärda, och kommunen har redan vidtagit vissa åtgärder.