Lönebud från Teknikföretagen

Arbetsgivarna inom verkstadsindustrin, Teknikföretagen, erbjuder i årets avtalsförhandling garanterade löneökningar på om kring 1 procent per år de kommande tre åren. Men det här gäller bara om arbetsgivare och fack inte kommer överens i lokala förhandlingar.
I de lokala förhandlingarna tror arbetsgivarna att det kan bli högre löneökningar i de företag som går bra. Facken har krävt sammanlagt 3,2 procent det första året.