Konsult kvar trots att chefer sägs upp

Skinnskattebergs förvaltningschefer samt kommunens kanslichef bör sägas upp. Det är en del i ett omfattande förslag till en ny administrativ organisation. Men när det gäller näringslivsfrågor finns inga förslag till förändringar. Istället har den konsult, som hyrts in under många år, erbjudits fortsatt jobb.
Näringslivskonsulten som Skinnskattebergs kommun anlitat under flera år petar inte utredarna av den framtida kommunala organisationen på. Man konstaterar att näringslivsfrågorna är strategiskt viktiga för kommunens utveckling och att ett utvecklingsutskott bör sättas på fötter, direkt underställd kommunstyrelsen. Där skall frågor som gäller näringsliv, arbetsmarknad, besöksnäringen, turism, boende och kultur handläggas och i sådana frågor har den anlitade näringslivskonsulten haft en dominerande roll dom senaste åren. Men någon fast anställd näringslivssekreterare har den lilla kommunen inte haft på många år. Istället har man hyrt in en konsult som jobbat med företagsetableringar. Formen för hur kommunen köpt in hans tjänster och hur det rullat på med månatliga räkningar år ut och år in har retat många som ifrågasatt arrangemanget. Men när den kommunala organisationen skall ses över och många dramatiska grepp presenteras så avvaktar man den framtida näringslivsdelen. Istället har man givit konsulten fortsatt engagemang i kommunen även i år.