Dåligt betyg för Västmanland

Västmanländska grundskoleelevers slutbetyg är näst sämst i landet. Sämst i länet är Sala. Det visar skolverkets rapport om grundskolans slutbetyg våren 2003.
- En anledning kan vara att vi har många elever med invandrarbakgrund på en av skolorna, men det är säkert inte enda orsaken. Nu väntar vi på en kvalitetsrapport från förvaltningen, sen får vi se vad vi ska göra, säger Bengt Jansson, socialdemokratisk oppositionsledare i Salas Barn- och Utbildningsnämnd. Skolverkets rapport om grundskolans slutbetyg våren 2003 visar alltså att Västmanlands elever hade näst sämst betyg i landet, bara Sörmlands elever är sämre. Bäst är eleverna i Hallands län. Det genomsnittliga meritvärdet för Västmanlands elever var 195,6 i jämförelse med rikssnittet 205,4. Salas elever hade i snitt 180,4. Den sammanlagda slutsatsen är att betygen har blivit bättre i Sverige de senaste åren, att fler går ut med behörighet till gymnasiet, men att var fjärde elev fortfarande lämnar grundskolan utan godkänt betyg i ett eller flera ämnen.