Buffertfond räddade Västerås ekonomi

Sveriges kommuner och landsting gjorde av med alldeles för mycket pengar under de goda åren, och tvingas nu till skattehöjningar och stora besparingar. Västerås var en av få kommuner som höll igen på utgifterna och därför klarar sig kommunen bättre idag när ekonomin går trögt. Det säger Gunnar Wetterberg, samhällsekonomisk chef på Saco och fram till 1999 utredningschef på kommunförbundet.
När ekonomin i slutet av 90-talet och början av tjugohundratalet gick på högvarv, människor fick jobb och skattepengarna vällde in till kommunen så satte Västrerås av pengar i en fond som skulle fungera som en buffert vid sämre tider. Och redan 2002 fick kommunen börja ta av besparingarna för att täcka underskott. Kommunstyrelsens ordförande, Åke Hillman, medger att även Västerås har tvingats till besparingar, men det finns fortfarande 60 miljoner kvar i buffertfonden.