Dyrare mat för äldre i Surahammar

Priserna på matportionerna inom äldreomsorgen i Surahammar kommer att höjas med cirka 10 procent. Det gav kommunstyrelsen igår klartecken för.
Prishöjningen väcker reaktioner bland äldre i kommunen. - Det är väl aldrig bra att öka nånting. De ska väl få ekonomin att gå ihop, om det inte finns andra ställen att spara på. Det säger Evert Wilhelmsson, en av de boende på Källbogården i Surahammar. Men samtidigt som priserna höjs så sänks standarden. Kommunen vill också spara pengar på matlagningen, och det betyder enklare mat i fortsättningen. 700 000 kronor räknar kommunen att spara in på tillagningen och 80 000 kronor extra får man in om priserna höjs. Men fortfarande täcker inte intäkterna kostnaderna för tillagning. Det slutliga beslutet om matpriserna höjs eller inte tas av kommunfullmäktige om några veckor.