Grundskolan i Fagersta görs om

Nu inleds det stora arbetet med att göra om grundskolan i Fagersta. Efter att hittills haft en speciell skola för alla högstadieelever, kommer man om några år att ha tre skolor med elever från ettan till och med nian.
Eleverna får gå i samma skola under hela sin grundskoletid. Meningen är att lärarna bättre ska kunna följa eleverna och ge dem det stöd de behöver. Det säger Ove Nilsson, ordförande i utbildnings- och fritidsnämnden i Fagersta Det blir inte heller något uppbrott när det är dags för högstadiet. För många har det varit en besvärlig process som man nu kommer ifrån. Skolorna får också ett upptagningsområde som innebär minskade skolskjutsar. När hela förändringsarbetet är genomfört om fyra år kommer Per Ols skolan att stängas.