Familjedietist mot övervikt

Det blir allt vanligare med övervikt både bland barn och vuxna. Därför bör en tjänst som familjedietist inrättas, anser kristdemokraterna i länet.
Det är kristdemokraterna Ingvar Nordén från Västerås och Susanne Andersson från Köping som skrivit motionen till landstingsfullmäktige. Övervikt förekommer ofta hos flera familjemedlemmar samtidigt beroende på arvsanlag och kostvanor i familjen. En familjedietist skulle kunna jobba med hela familjer, anser kristdemokraterna.