Pengar till forskning på Mälardalens högskola

Två forskningsprojekt vid Mälardalens högskola har tillsammans fått 3,5 miljoner kronor.
KK-Stiftelsen, Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling, ger 1,5 miljon kronor till ett projekt som rör forskning om källsorterat hushållsavfall. Det andra projektet handlar om intelligentare övervakningssystem vid kraftverk. Där går Energimyndigheten in med två miljoner kronor i bidrag.