Fagersta kommun får beröm

I flera rapporter - både från kommunens egna revisorer och från revisorer utifrån - konstateras att kommun- och förvaltningsledningarna i Fagersta kommun gör ett bra jobb.
Bland annat får man beröm för arbetet med att sätta upp mål och att nå målen. Och det är den politiska enigheten i kommunen som gör det möjligt, menar Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson: - Jag tror den är oerhört viktig. Det visar att vi kan samarbeta om viktiga frågor. Vi visar också att det här är ingenting som går över, utan oavsett politisk majoritet finns det vissa grundläggande saker vi är överens om. Stig Henriksson menar också att det alltid finns saker man skulle kunna göra bättre, men att det med den här positiva bedömningen i botten blir mycket lättare.