Rutab-vd kräver kommunen på pengar

Nu kräver Rutabs före detta VD Göran Vestman via sin advokat att Hallstahammars kommun betalar den del av avgångsvederlaget som Rutab inte klarar att betala.
Rutab gick i konkurs vid årsskiftet, och det finns inte tillräckligt med pengar i bolaget för att Göran Vestman ska få de två årslöner som han har rätt till enligt en dom i tingsrätten. Hallstahammars kommun har ännu inte svarat på Vestmans krav.