Ovisst för personalen på Bergslagssjukhuset

Personalen på Bergslagssjukhuset i Fagersta vet ännu inte vilka som blir uppsagda, trots att akutmedicin stängs om två veckor.
Den andra februari stängs akutmedicin vid Bergslagssjukhuset i Fagersta. Trots det svävar många i personalen fortfarande i ovisshet om de kommer att bli uppsagda eller bli erbjudna andra jobb. I början av nästa vecka kommer sjuksköterskorna att få besked. När det gäller undersköterskorna kommer besked i dag om vilka 25 som få gå. - Det är tungt, säger undersköterskan Anita Fredriksson, som också är Kommunals förhandlare. Men hon menar att det kunde ha varit värre, om inte möjligheten till pension hade funnits. 17 undersköterskor har nappat på möjligheten att gå i särskild ålderspension. Kvar blir ett tjugotal, som bland annat kommer att jobba på närsjukvårdsmottagningen samt på den avdelning med 16 vårdplatser som blir kvar. Bland de 25 undersköterskor som kommer att sägas upp är det många som har ett års uppsägningstid, men vad de ska göra under de 12 månaderna är inte klart.