Samarbetsprojekt ska stärka småföretag i Fagersta

Nu skall Fagerstas mindre verkstadsföretag få en möjlighet att utveckla egna produkter i rostfritt stål.
Det är i ett tvåårigt EU-projekt som kommunen, länsstyrelsen och EU satsar runt en miljon kronor för att öka sysselsättningen inom stålindustrin. Meningen är att de mindre företagen skall få del av och jobba närmare de två stora stålföretagen i Fagersta, AST och Fagersta Steinless. Tanken är att de mindre tillverkarna skall få en möjlighet att förädla, dvs utveckla, fler produkter. Intresset har visat sig stort och för att även skapa möjligheter till nyetableringar är tanken att skapa nya verkstadslokaler med bra lyftkapacitet.