Västerås stad går med i internetsatsning

En enig kommunstyrelse i Västerås stad sa idag ja till att gå med i ett samarbetsprojekt med 12 kommuner, som ska göra kommunen mer tillgänglig via internet.
Istället för att varje kommun ska bygga upp e-tjänsterna, samarbetar man och delar på kostanderna. Ett medlemskap kostar kommunen 70 000 kronor per år. Men enligt informationschef Eva Lindahl spar Västerås stad miljontals kronor på ett samarbete och det blir billigare för kommunen att sköta tjänsterna via internet istället för manuellt. Kommunerna måste harmoniera sina IT-system så att de, så att säga, kan prata med varandra. Men det som kommer att ta längst tid för kommunerna är att lägga om sättet att arbeta. Eva Lindahl tror att ytterligare 30 kommuner i landet kommer att vilja gå med i föreningen och samarbeta om e-tjänsterna innan årets slut.