Försämrade pendlingsmöjligheter till och från Heby

SJ hotar med att ta bort två kvällståg mellan Uppsala och Sala. Förändringen gäller i så fall från och med i sommar.
Det skulle innebära försämringar för många pendlare i Heby och Morgongåva, tror Hebys kommunchef, Bo Glaas. - Vi är en landsbyggdskommun som ligger intill stora kommuner som Västerås, Uppsala och Stockholm och pendlingen är väldigt, väldigt viktig för Heby kommun - arbetspendling, pendling för studier och så vidare. Han tycker det är märkligt att inte SJ hört av sig för att diskutera saken med kommunen. - Under den tid som jag har haft det här arbetet så har jag reagerat över på vilket sätt man planerar, att man inte tar kontakt och gemensamt planerar med kommunen, säger Bo Glaas.