Fler Västeråselever ska få godkända betyg

Enligt en ny utbildningsplan för de närmaste åren ska skolan i Västerås framför allt koncentera sig på att jobba med elevernas värderingar, normer och kunskaper.
Västerås stads utbildningsplan från 2004 till 2006 överlämnades högtidligt till stadens rektorer, skolledare och lärare vid en ceremoni i fullmäktigesalen igår kväll. I planen framgår att antalet mål som skolan ska nå har mer än halverats, från ett 70-tal till ett 30-tal, något som Britt Sandström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, tror är bra. Enligt Sandström har skolan haft för många mål, rektorerna har känt att skolan måste klara allt. Utbildningsplanen omfattar alla elever från förskolan och upp till vuxenskolan och det handlar mycket om demokrati, jämställdhet, integration och att både lärare elever och föräldrar har ett ansvar för att eleven lyckas med sin utbildning. Ett viktigt mål i utbildningsplanen är att andelen elever som ska nå godkänd nivå i årskurs 9 ska öka, men man pratar också om hur viktig förskolan är i det här arbetet, att det är där grunden för kunskaper och värderingar läggs.