Fler misstag inom ambulanssjukvården

Minst hälften av länets 32 ambulanser har ryckt ut trots att de egentligen inte haft tillstånd till det, och sex ambulanser har använts trots körförbud.
Nu kommer fler uppgifter om misstag inom ambulanssjukvården i länet. Enligt Vestmanlands Läns tidning som granskat ambulansverksamheten, har ytterligare 4 ambulanser, förutom de två som det redan rapporterats om, besiktigats för sällan och därmed körts olagligt. Dessutom har minst hälften av länets 32 ambulanser ryckt ut trots att de egentligen inte haft tillstånd till det. Ambulanserna har inte varit korrekt registrerade som utryckningsfordon.