Biblioteket i Medåker blir kvar - utan personal

Biblioteket i Medåker blir kvar efter ett beslut i kommunstyrelsen i Arboga. Men det kommer inte att finnas någon personal på plats.
Arboga kommun skjuter bara till pengar till lokalhyran för biblioteket och till städning av lokalerna. Biblioteket ligger vid Medåkers skola, och de tidigare planerna på en nedläggning vållade protester på skolan. Eleverna Hanna Andersson, Jennifer Tammi och Kevin Stål är glada över att biblioteket nu blir kvar trots allt: - Det är väldigt bra, det är så nära att gå till. Men politikerna i kommunstyrelsen skjuter bara till pengar till lokalhyran och till städning av lokalerna. Det kommer alltså inte att finnas någon bibliotekarie, som det tidigare har gjort några gånger per vecka - om inte ideella krafter i Medåker kan ta över, något politikerna hoppas på. Bengt Hermansson, fritidspedagog på Medåkers skola, är tveksam till hur det ska fungera. - Jag tycker det verkar vara ett underligt beslut. Att lita till frivilliga det är svårt idag, att få någon att ställa upp, säger Bengt Hermansson till P4 Västmanland.