Unikt avtal ska locka fler elever till Ösby

Ösby naturbruksgymnasium utanför Sala har skrivit ett unikt avtal med ett par tillverkare av traktorer och skogsmaskiner. Nu hoppas man locka fler elever till skolan.
Avtalet går ut på att tre skotare, d v s traktorer med kran och vagn som hämtar ut timmret från skogen till skogsbilvägen, och fem traktorer för lantbruksändamål placeras på Ösby. Skolan betalar bara för de timmar maskinerna används. Det är ett mycket fördelaktigt avtal - utan det hade skolan inte kunnat förnya sin maskinpark. Inköpspriset för de fem traktorerna och tre skotarna ligger nämligen på närmare tio miljoner kronor. Det fördelaktiga avtalet har sin förklaring i att företagen får rätt att visa sina maskiner i drift på Ösby, samt använda skolans maskinhallar för demonstrationer. På skolan hoppas man att den nya moderna utrustningen ska locka fler elever till Trä- och skogsprogrammet.