Villapriserna ökade i länet under förra året

Villapriserna i Västmanland ökade med i genomsnitt 13 procent under förra året. Därmed är Västmanland bland de län i landet där priserna ökat mest.
Allra störst var ökningen på Gotland med 18 procent. I landet i stort ökade villapriserna i genomsnitt med sju procent, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Med ett snittpris på 2,5 miljoner kronor är det fortfarande klart dyrast att köpa villa i Stockholm. Normalvillan i Sverige kostade 1 260 000 kronor förra året. Billigaste husen finns i Västernorrland och Jämtland där villan kostar drygt 600 000 kronor.