Familjecentrum ska förebygga problem

Ett nytt familjecentrum - som kan ses som en utveckling av kyrkans öppna förskola - öppnas i Hallstahammar i slutet av månaden. Personal från flera olika håll ska samarbeta.
På familjecentrum hoppas man kunna förebygga många av de problem som annars riskerar att dyka upp när barnen blir äldre. - Tanken är att komma in tidigt. I vanliga fall träffar vi barnen när det är ganska långt gånget; på det här sättet kan vi fånga upp problemen tidigare, säger Annica Nilsson, socialsekreterare på Socialtjänsten i Hallstahammar. Det nya familjecentrat är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan, Socialtjänsten, kommunens Resursteam, Mödravårdscentralen och Barnavårdscentralen. Fördelen med det, hoppas de inblandade, är att man ska se barnen ur olika perspektiv. Personalen från Barnavårdscentralen, till exempel, kan ge svar på frågor om barnens hälsa. - Det kan vara att föräldrarna har funderingar kring sömn, mat och andra saker. Vi kommer inte att ge sprutor, utan den medicinska vården sköter vi nere på Barnavårdscentralen, säger Agneta Kingels, distriktsköterska i Hallstahammar. - Familjecentrum är mer en råd- och stödmöjlighet för föräldrarna att kunna träffa oss här. Familjecentrum kan ses som en utveckling av Svenska Kyrkans öppna förskola - den enda öppna förskola som fanns i Hallstahammar under 2003. För ett par månader sedan begärde kyrkan att kommunen skulle ta sitt ansvar för barnen. Familjecentrum har fått startpengar från länsstyrelsen, 279 000 kronor. Pengarna ska räcka under 2004, är det tänkt. Men de ansvariga hoppas att det kan bli en permanent verksamhet så småningom.