Färre älgar dödas i trafiken

Mindre än hälften så många älgar dödades i trafiken i Västmanlands län under förra året, jämfört med år 1999, då statistik senast samlades in.
År 1999 dödades i Västmanland 155 älgar i trafiken; förra året endast 72. Samtidigt trafikdödades förra året nästan lika många rådjur som år 1999, ungefär 1 000 stycken. Det betyder i realiteten en ökning av antalet viltolyckor med rådjur inblandade, eftersom rådjursstammen har minskat.