Hyreshöjningar i Heby

Nu är det klart att hur stora hyreshöjningar det blir för hyresgästerna i det kommunala bolaget Hebygårdar.

Från den första februari höjs hyran med i geno msnitt 2,95 procent.


I Kungsör begär kommunen att få höja hyran i Kungsörs fastighets AB med 4,51 procent från första mars.


Men förhandlingarna med hyresgästföreningen har inte inletts ännu.