Dialog inledd om sjukskrivningar

Sjukskrivningarna ökar mest bland kvinnor i den offentliga sektorn, och nu inleder Försäkringskassan och Arbetsmiljöinspektionen en dialog med samtliga kommuner i länet för att diskutera arbetsgivarens ansvar. Som första kommun i länet fick idag Västerås stad besök.

- Jag tycker att det har varit ett väldigt bra möte där vi har utbytt erfarenheter. Det känns som att vi jobbar framåt mot samma mål tillsammans, sade Västerås stads personaldirektör Eva Little efter mötet.


Av Västerås stads omkring 8 000 tillsvidareanställda är drygt 1 000 sjukskrivna i mer än 90 dagar, framför allt kvinnor som jobbar nära andra människor, inom vård och omsorg men också skola. Trycket på individen i samhället har ökat, säger Eva Little:


– Sedan, över huvud taget, om vi tittar på kvinnor så visar det sig också att man har mindre utrymme för återhämtning.


Vanligast är sjukskrivning för fysiska besvär. Västerås stad satsar nu på att stärka fysik och hälsa hos de anställda, på att få en bättre uppfattning om läget på olika arbetsplatser och på rehabilitering av redan sjuka. Det har minskat kortare sjukskrivningar, säger Eva Little:


- Däremot blir de långa sjukskrivningarna längre, alltså för de som fastnar i en längre sjukskrivning så tenderar det att bli långa sjukskrivningar.


Kostnaden för sjukskrivningarna i Västmanlands län har fördubblats på fem år och är nu uppe i 1,2 miljarder kronor. Att kvinnor sjukskrivs mer än män tror chefen för Försäkringskassan i länet Robert Granath beror på ökad press på den offentliga sektorn där många kvinnor jobbar i kombination med en allt äldre arbetskraft, men han tror att trenden kan vändas:


– Dels så måste man ju fundera just utifrån kraven från medbogarna - vad kan man ställa upp med? Man kan ju inte lova mer från den politiska sidan än vad man kan ställa upp med ekonomiskt. Alternativt så får man ju betala mer för tjänsterna, säger Robert Granath.


- Men sedan handlar det också naturligtvis om sådana saker som hur man organiserar arbetet, ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete och sedan när människor blir sjukskrivna hur man då jobbar med rehabiliteringsarbetet. Så att jag tror att man kan göra en hel del, även i den här situationen.


I mitten av mars ska Försäkringskassans och Arbetsmiljöinspektionen dialog med samtliga kommuner i länet om sjukskrivningarna vara avslutad och summeras.