Sjukgymnastutbildning i Västerås

Nu är det i princip klart att Mälardalens högskola får en sjukgymnastutbildning.

Högskoleverket har gett ett preliminärt besked om att utbildningen kan starta i Västerås i höst, skriver Vestmanlands Läns Tidning.


I februari fattas det definitiva beslutet om utbildningen som är treårig.


Mälardalens Högskola räknar med att ta emot 30 studenter per år. Utbildningen kommer huvudsakligen att hållas i Västerås, men vissa fristående kurser kommer att hållas i Eskilstuna.