Två förskolor i fara när Salapolitiker fortsätter spara

Efter beslutet att lägga ner två skolor i Sala kommun kommer nu turen till förskolan. I dag ska barn- och utbildningsnämnden i Sala besluta om att eventuellt lägga ned två förskolor, Ängsbacken och Bellanderska.

Det skulle innebära att 20 tjänster är hotade, att 80 barn måste flyttas till andra avdelningar, och att barngrupperna på dagis blir betydligt större.



Dessutom kan nämnden besluta om att flytta mellanstadiet vid Åby skola in till tätorten.


Skälet till förändringarna är att kommunen behöver spara närmare fem miljoner kronor.