Länsstyrelsen utreder dödsfall på Tujagården

Länsstyrelsen ska nu utreda en äldre mans död på ålderdomshemmet Tujagården i Västerås.

En tidig morgon i början av december förra året aktiverade mannen sitt trygghetslarm, men fick trots det ingen hjälp.


När personalen tre timmar senare kom dit med frukost var han död, skriver VLT.


Tujagårdens chef har anmält dödsfallet som lex Maria-ärende och det ska nu alltså granskas av länsstyrelsen.


Tujagården drivs av ett privat företag, men det är Västerås stad som äger larmutrustningen.


Det är ännu oklart om det inträffade beror på tekniska fel eller på den mänskliga faktorn.