Fortsatt oklart om vilket daghem som ska läggas ner i Sala

Det blev inget beslut i Barn- och utbildningsnämnden i Sala igår om de två förskolorna Ängsbacken och Bellanderska.

Nämnden konstaterade att en av förskolorna ska läggas ner till hösten, men vilken det blir är inte klart. Beslut om det ska fattas i februari.


Orsaken till att en av förskolorna blir kvar är att det kommer att bli fler barn i förskolan igen från 2006 och framåt, och då kommer både lokaler och personal att behövas igen.