Inget beslut om 5-åringar i skolan

Nästan all personal inom skola och förskola i Sala sågar tanken på att ta in femåringar i skolan. 
Och det gör också barn- och utbildningsnämnden, även om man på tisdagskvällen inte tog något formellt beslut.

Nämnden ställer sig tveksam till frågan om femåringar i skolan eftersom personalen är så negativ.
Förslaget har kommit upp som en del i det omfattande besparingsarbete som barn- och utbildningsnämnden jobbar med.
Men personalen säger alltså blankt nej: barn ska inte in i skolans värld, de ska få en chans att vara barn längre än så. Det säger de flesta anställda inom förskolan och skolan i Sala om förslaget.
137 svar fick skolförvaltningen in från de 300 anställda, och mest avvisande är personalen som i dag jobbar med förskoleklasserna. Endast rektorerna ställer sig positiva till tanken och menar att det säkert går att hitta bra lösningar för femåringarna i skolan.
”Men visst”, konstaterar en förskollärare - ”i andra länder fungerar det ju”.