(c)-politiker kritiserar kriminalvården

Efter händelsen på Kumlafängelset i söndags, när tre välbevakade interner lyckades rymma, skriver nu länets centerpartistiska riksdagsledamot Jörgen Johansson en upprörd interpellation till justitieminister Thomas Bodström.

”En fritagning från vårt säkraste fängelse av fångar som karaktäriseras som samhällsfarliga, medan fångvaktare sitter på åskådareläktaren är häpnadsväckande”, skriver Johansson.
”Sett utifrån ett internationellt perspektiv framstår vår kriminalvård som ett förnedrande exempel. Tilltron på vårt svenska rättssystem har knappast förbättras av den här händelsen”, fortsätter han.


I brevet uppmanar Jörgen Johansson justitieministern att se över straffsatserna för grova våldsbrott.
Enligt Jörgen Johansson saknas i dag tilltro till samhällets förmåga att förhindra grova våldsbrott.
Johansson vill också ha ett trygghetsprojekt som ska engagera människor i kampen mot det grova våldet.