Spelberoende - delvis dolt problem

Problemet med spelberoende har uppmärksammats på sistone, inte minst efter att Andreas Porswald (MP), kommunalråd i Västerås, hoppade av sina politiska uppdrag på grund av spelmissbruk. Men hur stort problemet är i Västerås vet man inte. Därför föreslår Individ och familj nu en kartläggning av personer med spelberoende.


– I dagsläget så har vi egentligen inga insatser för den här målgruppen och vi har egentligen ganska lite kunskap om den lokala situationen för målgruppen, säger Elisabet Kantor, verksamhetschef för proAros Individ och Familj i Västerås stad.

– Det vi kan konstatera och det vet vi ju egentligen är att mörkertalet troligtvis är ganska stort.

Västerås stads hjälp till spelberoende har granskats. Enligt den rapport som kom förra året menar såväl de berörda kommunala verksamheterna som Föreningen för spelberoende att det är ett växande fenomen, men att det ännu är ett litet antal personer med spelberoende som kommit i kontakt med kommunen.

Som det är idag finns det inte heller någon plan för arbete med spelberoende och man saknar också särskilda direktiv till arbetet.

Den hjälp man kan få kommer från öppenvård för vuxna missbrukare.

– Vi har mött upp de personer som sökt själva till missbruksmottagningen eller kommit via Socialkontor Vuxen, säger Patrik Kalander, chef för missbruksmottagningen.

– Under förra året mötte vår behandlare, vi har då haft en behandlare på halvtid, cirka 20 personer med spelmissbruk och spelberoende. Och det finns säker ett stort mörkertal här.

Individ- och familjomsorgen menar att det finns metoder och kunskaper för att hjälpa spelmissbrukare, men att man saknar beställning och riktade resurser för det arbete.

Spelmissbrukare får viss hjälp inom ramen för den övriga verksamheten, men eftersom resurserna är begränsade vågar man inte heller göra reklam för insatserna, enligt verksamhetschefen Elisabet Kantor:

– Skulle vi jobba mer offensivt med att marknadsföra så har vi ju inte då inte möjligheter att möta upp. Så det har inte varit okej att göra det.

Jouko Kaijanen
nyheterna.vstm@sr.se