Ytterligare lärartjänster bort i Sala

I Sala kan 30 lärartjänster försvinna de närmaste åren.

Orsaken är en granskning som revisorer gjort av Barn- och utbildningsnämndens budget, skriver Sala Allehanda. Granskningen visar att budgeten måste minskas med åtta miljoner kronor och det gör att politikerna i nämnden nu ska komma med förslag om var totalt 30 lärartjänster ska tas bort. Skolchefen Silvana Enelo-Jansson kan inte utesluta att nedskärningarna kommer drabba även barn och elever i behov av särskilt stöd.


De senaste åren har 50 lärartjänster redan tagits bort i Sala och nu blir det alltså ytterligare 30.